ป้ายกำกับ: โรงเรียนต้นแบบ

ประชุมและมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร