หมวดหมู่: โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

ผลงาน/กิจกรรมของโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

ผลการประเมินเอกสารผลงานคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

สพป

ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน ระดับประเทศ ปี 2563

ประกาศผลสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน ระดับประเทศ ปี 2563

แบบคำขอ

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (สังกัด สพป. ตชด. อปท. สช.)

สพป.ทุกเขต

Download หลักเกณฑ์และเกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบ ฯ

Download หลักเกณฑ์และเกณฑ์การคัดเลือก สุดยอดโรงเรียนต้นแบบ ฯ

ตชด. อปท. สช.

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

โพสต์โดย กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019