หมวดหมู่: ข้อมูลสารสนเทศ

การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2563 (แบบติดตามฯ QR CODE ดังแนบ)

สพป.ระเบียบเงิน-แบบติดตามฯ

ข้อมูลการได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำแนกตามช่วงเวลาที่ได้รับ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQinET0m1hrR5O0wj6LSuPUF3paH4yw39kukHfKd8QiD1ErB5Cv_XObIOM3bxog3FnLv8rFtPtKCHM1/pubhtml?gid=784755830&single=true