จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566

หนังสือนำ สพป. Download เอกสาร
หนังสือนำ ตชด. Download เอกสาร
หนังสือนำ อปท. Download เอกสาร
หนังสือนำ สช. Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนบ้านไกลพักนอนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Download เอกสาร
บัญชีจัดสรร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน Download เอกสาร
คำชี้แจง Download เอกสาร
เล่มคุู่มือ Download เอกสาร
ระเบียบเงิน 2563 Download เอกสาร

Updated: ่31 สิงหาคม 2023 — 1:54 pm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *