เดือน: สิงหาคม 2565

เกียรติบัตรอบรมการใช้แพลตฟอร์ม SLDL รุ่นที่ 1-2

เกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ online

เกียรติบัตรอบรมแพลตฟอร์มรุ่นที่1

เกียรติบัตรอบรมแพลตฟอร์มรุ่นที่2

เกียรติบัตรSLDLเพิ่มเติม