การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Updated: ่21 เมษายน 2022 — 4:01 pm