“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษทขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร
Updated: ่11 เมษายน 2022 — 9:42 am