เดือน: เมษายน 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศีกษา ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศีกษา โดยมี นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้”

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษทขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายแก่คณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร