การขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครื่อข่ายเพื่ออาหารนักเรียน ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19)

ว205-ลว.19-ส.ค.64

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับสูง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเฝ้าระวัง และผลิตสมุนไพรไทยในการป้องกันลดอาการรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำพวก ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว โดยนำมาแปรรูปเป็นน้ำดื่มการสูดดม หรือนำมาเป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารรับประทาน สามารถนำผลผลิตการแปรรูปมาจำหน่ายให้กับชุมชนและผู้สนใจในสรรพคุณของสมุนไพร พร้อมทั้งเชิญชวนชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บันทึกแจ้ง สพป. Download
แนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย Download
10 สมุนไพร ต้าน โควิด 19 Download

Updated: ่24 สิงหาคม 2021 — 11:26 am