เดือน: มีนาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบติดตามการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร