เดือน: กันยายน 2563

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24…

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020