การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ดอนเมือง) กรุงเทพมหานคร

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020
Updated: ่10 สิงหาคม 2020 — 3:58 pm