การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ…

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020
Updated: ่9 กรกฎาคม 2020 — 11:19 am