การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020

Updated: ่9 กรกฎาคม 2020 — 11:21 am