เดือน: กรกฎาคม 2563

โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (สังกัด สพป. ตชด. อปท. สช.)

สพป.ทุกเขต

Download หลักเกณฑ์และเกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบ ฯ

Download หลักเกณฑ์และเกณฑ์การคัดเลือก สุดยอดโรงเรียนต้นแบบ ฯ

ตชด. อปท. สช.

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางนริศรา ขูขุนทด ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง…

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ…

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

โพสต์โดย กองทุน อาหารกลางวัน เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020