เดือน: พฤศจิกายน 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ สพป.สมุทรสงคราม โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

โพสต์โดย กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019