การประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน (รอบรองชนะเลิศ)

การประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวัน (รอบรองชนะเลิศ) หัวข้อเรื่อง "เมนู Thai School Lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน" ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพฯ

โพสต์โดย กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019
Updated: ่2 กรกฎาคม 2019 — 12:10 pm