ชี้แจงเรื่องผงแกงกระหรี่

กรณีที่สนง.เขตพื้นที่ที่ได้เครื่องแกงกระหรี่ญี่ปุ่นไปและพบ คำว่า best before ทางบริษัทชี้แจงว่า คุณค่าทางอาหารยังครบถ้วน และยังสามารถทานได้ต่ออีก 6 เดือน เพราะทางเราเก็บสินค้าในห้องเย็น อาหารของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นตามนี้ค่ะ และที่ยังไม่ได้บริจาคก่อน เนื่องจากทางญี่ปุ่นป้องกันผู้รับจะนำไปจำหน่ายต่อ

Updated: ่10 มิถุนายน 2018 — 12:18 pm