การประกวดหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” รอบรองชนะเลิศ

EP.9 การคัดเลือกและตัดสินการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รอบรองชนะเลิศ) 21-23 พ.ค.61

EP.8 การคัดเลือกและตัดสินการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รอบรองชนะเลิศ) 21-23 พ.ค.61

EP.7 การคัดเลือกและตัดสินการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รอบรองชนะเลิศ) 21-23 พ.ค.61

**เนื่องจากความขัดข้องในระบบ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด EP.6 การคัดเลือกแะตัดสินการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รอบรองชนะเลิศ) 21-23 พ.ค.61 คลิกที่นี่

Updated: ่23 พฤษภาคม 2018 — 9:43 am