การประกวดหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” รอบรองชนะเลิศ

EP.5 การคัดเลือกและตัดสินการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รอบรองชนะเลิศ) 21-23 พ.ค.61

EP.4 การคัดเลือกและตัดสินการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รอบรองชนะเลิศ) 21-23 พ.ค.61

EP.3 การคัดเลือกแะตัดสินการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (รอบรองชนะเลิศ) 21-23 พ.ค.61

EP.2 การประกวดหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” รอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ค. 2561

EP.1 การประกวดหนังสั้นในหัวข้อเรื่อง “อาหารกลางวันกับความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” รอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ค. 2561

Updated: ่23 พฤษภาคม 2018 — 9:43 am