การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

         สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

Updated: ่2 พฤษภาคม 2018 — 9:34 am