การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 5

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 สนง.กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันได้จัดคณะกรรมการกลั่นกรองคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนำคู่มือแนวทางไปใช้ ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดาฯ กทม.

Updated: ่3 เมษายน 2018 — 11:07 am