เดือน: เมษายน 2561

การประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

         สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561

         การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

ส่งมอบผงแกงกระหรี่สำเร็จรูป

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 รับมอบผงแกงกระหรีจากสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยการอนุเคราะห์จากบริษัท กูร์เมท์ คอนเน็ค จำกัด 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์


        ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้รับเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณ จาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นผู้แทนรับรางวัลดังกล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 126 ปี วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 5

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 สนง.กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันได้จัดคณะกรรมการกลั่นกรองคู่มือแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนำคู่มือแนวทางไปใช้ ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดาฯ กทม.