การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

           การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

Updated: ่27 มีนาคม 2018 — 12:55 pm