แนะนำโปรแกรมระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียน

             โรงเรียนที่มี username และ password ของโปรแกรม Thai School Lunch สามารถใช้ในการเข้าระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียนได้ พัฒนาโดย Nectec โดยโรงเรียนสามารถเพิ่มเมนูอาหารที่ไม่มีในโปรแกรม Thai School Lunch  และส่วนประกอบในเมนูเพื่อประมวลผลคุณค่าทางอาหาร จากนั้นเมนูที่ถูกกำหนดใหม่ จะถูกเชื่อมโยงในเมนูอาหารของโปรแกรม Thai School Lunch โดยอัตโนมัติ

Updated: ่15 มีนาคม 2018 — 8:33 pm