ประชุมคณะกรรมการจัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

สำนักงานกองทุนฯจัดประชุมคณะกรรมการจัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2560 ณ เลควิวรีสอร์แอนด์กอล์ฟคลับ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

4 Comments

  1. นายปริญญา วัจนา

    เป็นโครงการที่นำมาใช้ในการจัดทำเมนูอาหารเป็นอย่างดี นักเรียนได้รับสารอาหารครบทุกหมู่

  2. ควรโอนเงินอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้โรงเรียนโดยตรงเพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน เนื่องจากทางโรงเรียนต้องทำหนังสือของบประมาณจากอบต.ทุก 50 วันและต้องรายงานให้อบต.ทราบทุกครั้งว่าใช้เงินไปเท่าไรถ้ามีเงินเหลือก็ต้องคืนอบต. (เป็นเหมือนว่าโรงเรียนไปของบประมาณจากอบต.เป็นเงินของอบต.ไม่ใช่เงินที่ถ่ายโอนมา) ซึ่งการรายงานและการขอใช้เงินอาหารกลางวันเป็นการเพิ่มภาระงานให้โรงเรียน

  3. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่จัดสรรให้แต่ละโรงเรียนดีแล้วและอยากให้มีต่อเนื่องตลอดไปค่ะ

Comments are closed.