ประชุมและมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

1 Comment

  1. ไม่ทราบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการให้แสดงความคิดเห็น เลยไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ

Comments are closed.